ИНФОРМАЦИЈА О УПИСУ У БИРАЧКИ СПИСАК

ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК ПОДАТКА О ТОМЕ ДА ЋЕ БИРАЧ ГЛАСАТИ У ИНОСТРАНСТВУ

Ванредни парламентарни избори расписани су за 24. април.

Припадници националних мањина имају право да се у ЈБС упишу прво на ћириличном писму, а затим на писму своје националне мањине, па тако у овом тренутку у ЈБС има 206.820 бирача којима је двојако уписан податак о имену и презимену.

Грађани Србије, који имају право гласа, могу на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе ( www.birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal) да провере да ли су уписани у ЈВС кликом на банер „провера уписа у јединствени бирачки списак“. Потребно је да унесу јединствени матични број – ЈМБГ и понове сигурносни текст са слике.

Уколико грађанин није уписан у бирачки списак, а стекао је пунолетсво после закључења ЈБС,односно 15 дана пре дана одржавања избора, општинске и градске управе су у обавези да од тренутка када се избори распишу сва лица која пуне 18 година са даном одржавања избора, упишу у бирачки списак. Уколико грађанин који је постао пунолетан утврди да општинска или градска управа то није урадила, треба да се са личном картом или изводом из матичне књиге рођених обрати општинској управи по месту пребивалишта и затражи да буде уписан у ЈБС.

Бирачи који имају боравиште у иностранству могу најкасније пет дана пре закључења ЈБС, а то је 2. април, да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднесу захтев да се у упише списак да ће на предстојећим изборима за народне посланике гласати у иностранству.Skip to content