Интегрисано управљање људским ресурсима у јавној управи Републике Србије

Пројекат финансира Европска унија у укупној вредности пројекта од 1.500.000 евра, из ИПА 2021 средстава. Главни корисник пројекта је Министарство државне управе и локалне самоуправе и Служба за управљање кадровима.

Период реализације: 2023 – 2025

Реализатор: Конзорцијум који предводи CPM Consulting International

Пројекат, који се састоји од две главне компоненте, има за циљ да пружи подршку примени Закона о државним службеницима и других релевантних закона, са посебним освртом на промене узроковане новим оквиром компетенција које ће утицати на све аспекте новог система управљања људским ресурсима. Кроз овај пројекат ће се омогућити оцена примене релевантних закона из ове области, као и степена промена које су настале и њихове равномерне имплементације у целом државно-службеничком систему. Пројекат предвиђа израду методологије и сета индикатора за праћење напретка у свакој функцији управљања људским ресурсима, као и стварање веза између кључних елемената функције управљања људским ресурсима. Прикупљене информације ће додатно унапредити систем из ове области. Други део пројектног предлога ставља фокус на развој каријерних модела као и на креирању нових и побољшаних решења за управљање људским ресурсима. Кроз предлоге за увођење модалитета управљања каријером биће укључен и низ савремених инструмената на институционалном и индивидуалном нивоу. Скуп различитих модалитета и инструмената за напредовање у каријери допринеће мотивацији државних службеника, повећању ефикасности, као и промоцији државне управе као послодавца, и  допринеће политици задржавања кадрова имајући у виду одлив кадрова који је тренутно присутан у одређеним врстама послова.Skip to content