Интерни конкурс за попуњавање положаја

Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије оглашава интерни конкурс за попуњавање положаја у Министарству државне управе и локалне самоуправе за положај „Помоћник министра – руководилац Сектора за људска и мањинска права и слободе у Министарству државне управе и локалне самоуправе – положај у трећој групи  1” и положај „Помоћник министра – руководилац Сектора за матичне књиге и регистре у Министарству државне управе и локалне самоуправе – положај у трећој групи 1“ .

Рок за подношење пријаве на интерни конкурс за попуњавање положаја је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана када је интерни конкурс оглашен. Рок почиње да тече од 28.04.2017. године и истиче 08.05.2017. године.

Текст огласа можете погледати на линку испод.

http://suk.gov.rs/sr/zaposljavanje/konkurs_sadrzaj.dot?tabela=oglasi2010&godina=2017&id_oglasa=1156Skip to content