Исплаћено још 8.250.000 евра за напредак у реформи јавне управе у оквиру програма Секторске буџетске подршке

Секторским реформским уговор (СРУ)  за сектор реформе јавне управе и управљање јавним финансијама, потписаним 2016. године са Европском унијом, предвиђена је подршка реформи јавне управе укупне вредности од 80 милиона евра. Ово је један од најзначајнијих видова подршке ЕУ Србији, од чега 70 милиона евра представља директну подршку буџету Републике Србије, док је 10 милиона евра опредељено за 5 пројеката техничке помоћи.
Министарство државне управе и локалне самоуправе коорднира припрему Извештаја којим надлежне институције приказују напредак у следећим областима: организација и функције централне државне управе, развој и координација јавних политика, учешће грађана и организација цивилног друштва у процесу креирања политике, система за управљање људским ресурсима у јавној управи заснован на заслугама, реформе инспекцијских служби, планирања и буџетирања јавних расхода, успостављања секторског средњорочног оквира расхода и у спровођењу интерне контроле у јавној управи. Такође, извештавање обухвата и напредак у спровођењу реформе јавне управе, реформе јавних финансија, испуњеност макро-економских услова и транспарентност и надзор над буџетом.
Србија је до сада поднела три Извештаја о самопроцени спровођења СРУ са финансијским захтевима- по основу прва два финансијска захтева исплаћено 43.750.000 евра, док је трећи финансијски захтев исплаћен јуче, 23. децембра у износу од 8.250.000 евра, чиме је омогућена директна подршка буџету у износу од укупно 52 милиона евра.
У склопу пакета мера подршке у борби против последица пандемије Ковида 19, Европска комисија је одобрила коришћењe преосталих  средстава у оквиру овог инструмента, чиме је формално омогућено да наредне године, подношењем четвртог извештаја о самопроцени, буде искоришћен читав износ од укупно 70 милиона евра.
 


Skip to content