Извештај са јавне расправе о Нацрту закона o изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору

Министарство државне управе и локалне самоуправе спровело је у периоду од 28. септембра до 17. октобра 2018. године јавну расправу о Нацрту закона o изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору.

Програм јавне расправе о Нацрту закона o изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору, са нацртом овог закона и прилозима утврђеним Пословником Владе, објављени су на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе, порталу е-управа и Координационе комисије за инспекцијски надзор са позивом свим заинтересованим странама да у току трајања јавне расправе доставе своје коментаре, предлоге и сугестије за унапређење текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору, на eлектронску адресу: dobrauprava@mduls.gov.rs или путем поште на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

Током јавне расправе одржан je округли сто под називом „Нова решења за унапређење Закона о инспекцијском надзору“, 16. октобра 2018. октобра у Београду, на коме је нова решења из Нацрта закона представио министар државне управе и локалне самоуправе, подржао Амбасадор Норвешке а презентацију одржала помоћница министра, Сектор за развој добре управе,  уз присуство медија.

Учесници у јавној расправи били су представници државних органа,  републичких инспекција и инспекција јединица локалне самоуправе, стручна удружења, удружења грађана, невладине организације и појединци. Коментари, предлози и сугестије који су у току трајања јавне расправе достављени Министарству државне управе и локалне самоуправе узети су у разматрање, како би предлози који су у духу концепта на коме се закон заснива и усмерени на побољшање предложеног текста, били прихваћени и унети у текст Нацрта закона.

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе сачинило је Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона o изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору.

 Skip to content