ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЕЧАТУ ДРЖАВНИХ И ДРУГИХ ОРГАНА

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све субјекте заинтересоване за питање примене квалификованог електронског печата у складу са Законом о печату државних и других органа, да се упознају са текстом Нацрта закона о допунама Закона о печату државних и других органа и да дају своје примедбе, предлоге и сугестије.

Јавна расправа о Нацрту закона  о допунама Закона о печату државних и других органа спроводи се у периоду од 21. јануара до 09. фебруара 2021. године.

Учесници у јавној расправи могу своје примедбе, предлоге и сугестије достављати поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова бр. 6, или електронским путем на мејл адресе: tatjana.cabak@mduls.gov.rs и irena.otasevic@mduls.gov.rs.

По окончању поступка јавне расправе, Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити и објавити извештај о одржаној јавној расправи на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе и порталу е-управе, у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.

 

Преузмите:

НАЦРТ ЗАКОН О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЕЧАТУ ДРЖАВНИХ И ДРУГИХ  ОРГАНА

ЗАКЉУЧАК ОДБОРА ЗА ПРАВНИ СИСТЕМ И ДРЖАВНЕ ОРГАНЕSkip to content