Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава јавност да је покренута јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи.
Јавна расправа ће трајати у периоду од 18. новембра до 8. децембра 2016. године.

Позива се заинтересована и  стучна јавност да у овом периоду упути предлоге и сугестије на текст Нацрта закона.

Примедбе и предлози доствљају се Министарству државне управе и локалне самоуправе, на е-mail: lokalna.samouprava@mduls.gov.rs и поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

У оквиру јавне расправе, текст Нацрта закона биће представљен на 44. редовној Скупштини Сталне конфренције градова и општина, која ће се одржати 24. новембра 2016. године, у Београду, у Центру „Сава.“

НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ НАЦРТ ЗАКОНА

ЗАКЉУЧАКSkip to content