Јавна расправа о Нацрту закона о измени Закона о државној управи

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све субјекте заинтересоване за питања учешћа јавности у припреми закона, прописа и других аката да се упознају са текстом Нацрта закона о измени Закона о државној управи и да дају своје коментаре, предлоге и сугестије.

Јавна расправа о Нацрту закона о измени Закона о државној управи спроводи се у периоду од 7. до 27. децембра 2016. године.

Учесници у јавној расправи могу своје примедбе предлоге и сугестије достављати на електронску адресу: predlozi.zdu@mduls.gov.rs  или писаним путем на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова бр. 6, са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту закона о измени Закона о државној управи”.

По окончању поступка јавне расправе, Министарство државне управе и локалне самоуправе, сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи.

НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О ДРЖАВНОЈ УПРАВИ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О ДРЖАВНОЈ УПРАВИSkip to content