ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ОДРЕЂИВАЊУ МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

У складу са Закључком Одбора за правни систем и државне органе Владе Републике Србије, одобрава се спровођење јавне расправе о Нацрту закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору. Предвиђено је да јавна расправа траје до 4. јуна 2015. године.

Учешће у јавној расправи могу узети представници државних органа, органа државне управе, јединица локалне самоуправе, јавних служби, невладиног сектора и других заинтересованих страна.

Закључак и програм јавне раправе

Текст Нацрта закона

Образложење



Skip to content