Јавна расправа о нацрту закона о платама запослених у АП и ЈЛС

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о платама запослених у органима, организацијама и службама аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, као и да дају своје коментаре.

Јавна расправа о Нацрта закона о платама запослених у органима, организацијама и службама аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, спроводи се у периоду од 17. новембра до 7. децембра 2016. године.

Учесници у јавној расправи могу своје примедбе предлоге и сугестије достављати на електронску адресу sistemplata@mduls.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова бр. 6, са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту закона о платама запослених у органима, организацијама и службама аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе”.

По окончању поступка јавне расправе, Министарство државне управе и локалне самоупаве, сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи.

ЈАВНИ ПОЗИВ

НАЦРТ ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У АП И ЈЛС СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СИСТЕМУ ПЛАТАSkip to content