ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ НА НАЦРТЕ КАТАЛОГА РАДНИХ МЕСТА

Министарство државне управе и локалне самоуправе је, након спроведених јавних консултација на радну верзију Каталога радних места и звања у јавном сектору, започело објављивање нацрта Каталога.

Позивамо вас да и даље достављате своје коментаре, предлоге и сугестије писаним путем на адресу reformauprave@mduls.gov.rs и то до  1. новембра на називе радних места, односно 20. новембра 2015. године на остале елементе који се односе на описе послова, захтевани степен стручне спреме, потребна додатна знања и радно искуство.

У току јавних консултација, које су трајале од 23. августа од 20. октобра,  на адресу Министарства стигло је неколико стотина сугестија и коментара и одржан је низ консултативних састанака са представницима синдиката, установа и институција. Желимо да се захвалимо свима који су нам се обратили и укључили у овај процес, јер су тиме допринели изради квалитетнијег документа.

Ресорна министарства у сарадњи са МДУЛС су размотрила све достављене сугестије и коментаре и прихваћени су сви они који су допринели унапређењу квалитета докумената и који су били у сагласности са усвојеним методолошким приступом.Skip to content