ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ ЗА ПРОЈЕКАТ „ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА „ПИЈАЦА“, НА КП. БР. 305, 306, 312/1, 313/1, 314 И 315 СВЕ К.О. ПРОКУПЉЕ ГРАД У ПРОКУПЉУ“

На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе, као Промотер овог пројекта, подржава побољшање квалитета пружања услуга на локалном нивоу путем реконструкције постојеће инфраструктуре у одабраним јединицама локалне самоуправе. У склопу реализације пројекта, а у складу са захтевима „Еколошких и социјалних стандарда“ Европске инвестиционе банке, израђен је Нацрт Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Изградња објеката у оквиру комплекса „Пијаца“, на кп. бр. 305, 306, 312/1, 313/1, 314 и 315 све К.О. Прокупље град у Прокупљу“, који се реализује на основу наведеног Финансијског уговора.

Поступак јавних консултација о Нацрту Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Изградња објеката у оквиру комплекса „Пијаца“, на кп. бр. 305, 306, 312/1, 313/1, 314 и 315 све К.О. Прокупље град у Прокупљу“ ће бити спроведен у периоду од 29. децембра 2020. године до 13. јануара 2021. године. Позив за све заинтересоване грађане и стручну јавност, Нацрт Плана управљања животном средином и друштвом и Образац за достављање сугестија су доступни за увид и преузимање на интернет страници Општине Прокупље – www.prokuplje.org.rsSkip to content