ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ ЗА ПРОЈЕКАТ „ИЗГРАДЊA ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ НА К.П. БР. 150/6, КО БАТОЧИНА ВАРОШИЦА“

На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе, као Промотер овог пројекта, подржава побољшање квалитета пружања услуга на локалном нивоу путем реконструкције постојеће инфраструктуре у одабраним јединицама локалне самоуправе. У склопу реализације пројекта, а у складу са захтевима „Еколошких и социјалних стандарда“ Европске инвестиционе банке, израђен је Нацрт Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Изградњa зелене пијаце на к.п. бр. 150/6, КО Баточина варошица“, који се реализује на основу наведеног Финансијског уговора.

 

Поступак јавних консултација о Нацрту Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Изградњa зелене пијаце на к.п. бр. 150/6, КО Баточина варошица“ ће бити спроведен у периоду од 07. марта 2023. године до 22. марта 2023. године. Позив за све заинтересоване грађане и стручну јавност, Нацрт Плана управљања животном средином и друштвом и Образац за достављање сугестија су доступни за увид и преузимање на интернет страници општине Баточина – www.sobatocina.org.rsSkip to content