ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ ЗА ПРОЈЕКАТ „ИЗГРАДЊA ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ НА К.П. БР. 724/22 И К.П. БР.1538/21, К.О. ЛЕБАНЕ“

На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе, као Промотер овог пројекта, подржава побољшање квалитета пружања услуга на локалном нивоу путем реконструкције постојеће инфраструктуре у одабраним јединицама локалне самоуправе. У склопу реализације пројекта, а у складу са захтевима „Еколошких и социјалних стандарда“ Европске инвестиционе банке, израђен је Нацрт Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Изградњa зелене пијаце на к.п. бр. 724/22 и к.п. бр.1538/21, К.О. Лебане“, који се реализује на основу наведеног Финансијског уговора.

Поступак јавних консултација о Нацрту Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Изградњa зелене пијаце на к.п. бр. 724/22 и к.п. бр.1538/21, К.О. Лебане“ ће бити спроведен у периоду од 17. марта 2023. године до 01. априла 2023. године. Позив за све заинтересоване грађане и стручну јавност, Нацрт Плана управљања животном средином и друштвом и Образац за достављање сугестија су доступни за увид и преузимање на интернет страници општине Лебане – www.lebane.org.rsSkip to content