ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ ЗА ПРОЈЕКАТ „ИЗГРАДЊА ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ У ПАДЕЈУ НА КП БР. 1/2, 2/1 У КО ПАДЕЈ“

На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе, као Промотер овог пројекта, подржава побољшање квалитета пружања услуга на локалном нивоу путем реконструкције постојеће инфраструктуре у одабраним јединицама локалне самоуправе. У склопу реализације пројекта, а у складу са захтевима „Еколошких и социјалних стандарда“ Европске инвестиционе банке, израђен је Нацрт Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Изградња зелене пијаце у Падеју на кп бр. 1/2, 2/1 у КО Падеј“, који се реализује на основу наведеног Финансијског уговора.

 

Поступак јавних консултација о Нацрту Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Изградња зелене пијаце у Падеју на кп бр. 1/2, 2/1 у КО Падеј“ ће бити спроведен у периоду од 24. марта 2022. године до 08. априла 2022. године. Позив за све заинтересоване грађане и стручну јавност, Нацрт Плана управљања животном средином и друштвом и Образац за достављање сугестија су доступни за увид и преузимање на интернет страници Општине Чока – www.coka.rsSkip to content