ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ ЗА ПРОЈЕКАТ „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПИЈАЧНОГ ПЛАТОА И ИЗРАДИ ВОДОВОДНИХ ПРИКЉУЧАКА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПЛАТОА У КЊАЖЕВЦУ НА КП. БР. 1593/3 КО КЊАЖЕВАЦ“

На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе као Промотер овог пројекта подржава побољшање квалитета пружања услуга на локалном нивоу путем реконструкције постојеће инфраструктуре у одабраним јединицама локалне самоуправе.

У склопу релизације пројекта, а у складу са захтевима  „Еколошких и социјалних стандарда“ Европске инвестиционе банке, израђен је Нацрт Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Извођење радова на уређењу пијачног платоа и изради водоводних прикључака за одржавање платоа у Књажевцу на кп. бр. 1593/3 КО Књажевац“, који се реализује на основу наведеног  Финансијског уговора.

Поступак јавних консултација о Нацрту Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Извођење радова на уређењу пијачног платоа и изради водоводних прикључака за одржавање платоа у Књажевцу на кп. бр. 1593/3 КО Књажевац“ ће бити спроведен у периоду од 25. децембра 2020. године до 10. јануара 2021. године. Позив за све заинтересоване грађане и стручну јавност, Нацрт Плана управЉања животном средином и друштвом и Образац за доставЉање сугестија су доступни за увид и преузимање на интернет страници Општине Књажевац – http://www.knjazevac.rs.Skip to content