ЈАВНИ КОНКУРС

Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује јавни конкурс за попуњавање упражњених радних места, и то:

  1. Радно место за другостепени поступак у области удруживања и јединственог бирачког списка, звање саветник;
  2. Радно место за послове личног статуса градјана, звање саветник;
  3. Радно место за планирање и припрему пројеката, звање саветник;
  4. Радно место за подршку планирању и припреми пројеката, звање млађи саветник;
  5. Радно место за подршку спровођењу и праћењу спровођења пројеката, звање млађи саветник;
  6. Радно место за подршку пословима јавних набавки и за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, звање саветник;
  7. Радно место за финансијско-евиденционе послове, звање саветник;

Текст огласа је објављен дана 14. децембра 2016. године у листу „Послови“, од ког дана се рачуна рок за подношење пријава у трајању од 8 дана.

Текст огласа и изјаву можете преузети испод.

ИЗЈАВАТекст огласаSkip to content