ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ КОМЕНТАРА НА Извештај о резултатима имплементације Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу за период од 2020-2022. године

У оквиру процеса праћења учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу, Независни механизам за извештавање објавио је Извештај о резултатима имплементације Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу за период од 2020-2022. године, отпочевши на тај начин процес јавних консултација о овом документу.

Као орган државне управе који координира националне активности у оквиру ове иницијативе, Министарство државне управе и локалне самоуправе позива заинтересовану јавност да достави своје коментаре на припремљени документ најкасније до 9. јуна 2023. године.

Извештај је доступан на српском и енглеском језику, на адреси Serbia_Results-Report_2020-2022_SR_for-public-comment.pdf (civicomment.org), док се акциони план на који се Извештај односи може наћи на https://www.opengovpartnership.org/documents/serbia-action-plan-2020-2022/Skip to content