ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на ИНФО-ДАНУ О ПАРТНЕРСТВУ ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ

Партнерство за отворену управу је међународна иницијатива чија је сврха унапређење основних вредности и принципа отворене управе (попут учешћа јавности у доношењу одлука, транспарентности и одговорности органа јавне власти, уз употребу иновација и технологија), кроз блиску сарадњу органа управе са грађанима, организацијама цивилног друштва, приватним сектором и осталом заинтересованом јавношћу. Ова иницијатива, покренута 2011. године од стране осам земаља, данас броји 77 држава и 106 локалних заједница широм света, укључујући Републику Србију која је иницијативи приступила 2012. године.

Израда и спровођење акционих планова у циљу унапређења постојећег стања у областима обухваћеним вредностима Партнерства кључна је обавеза која произлази из учешћа у овој иницијативи, те су током досадашњег учешћа Републике Србије усвојена четири двогодишња акциона плана, од којих је имплементација последњег, за период 2020-2022. године, завршена крајем августа текуће године.

С обзиром на то да је у наредном периоду потребно отпочети израду петог Акционог плана, у циљу подстицања што ширег учешћа заинтересованих страна, Министарство државне управе и локалне самоуправе позива организације цивилног друштва, грађане и представнике приватног сектора на Инфо-дан о Партнерству за отворену управу, који ће се одржати 20. децембра 2022. године (11-13h), путем zoom платформе.

У оквиру догађаја ће бити представљена иницијатива Партнерство за отворену управу и неки од резултата који су до сада остварени спровођењем националних акционих планова, затим искуства у вези са имплементацијом принципа отворене управе на локалном нивоу, сарадња са цивилним друштвом, као и активности које предстоје у изради новог Акционог плана, са посебним фокусом на сарадњу са заинтересованим странама.

У складу са претходним, сви заинтересовани могу пријавити своје учешће тако што ће најкасније до 19. децембра 2022. године доставити своје податке (име и презиме, назив организације/привредног субјекта, имејл адреса) на имејл danilo.rodicc@mduls.gov.rs, након чега ће им бити послати приступни подаци за учешће на догађају.

За више информација о учешћу Републике Србије у Партнерству посетите интернет страницу на адреси https://ekonsultacije.gov.rs/ogpPage/1, док за упознавање са самом иницијативом посетите линк https://www.opengovpartnership.org/.Skip to content