ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА У ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама Закона о платама  службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, као и да дају своје коментаре.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе  спровешће се у периоду од 28. октобра до 16. новембра 2021. године.

Текст Нацрта закона, биће постављен на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе, www.mduls.gov.rs и на порталу е-управе.

Учесници у јавној расправи могу своје предлоге, сугестије и коментаре доставити на електронску адресу: ljudskiresursi@mduls.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова бр. 6, са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту закона о изменама Закона о службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе”.

По окончању поступка јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе анализираће све сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.

ПРЕУЗМИТЕ:Skip to content