ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О СИСТЕМУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама Закона о систему плата  запослених у јавном сектору, као и да дају своје коментаре.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору спровешће се у периоду од 28. октобра до 16. новембра 2021. године.

Текст Нацрта закона, биће постављен на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе, www.mduls.gov.rs и на порталу е-управе.

Учесници у јавној расправи могу своје предлоге, сугестије и коментаре доставити на електронску адресу: ljudskiresursi@mduls.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова бр. 6, са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту закона о изменама Закона о систему плата  запослених у јавном сектору ”.

По окончању поступка јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе анализираће све сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.

ПРЕУЗМИТЕ:

 Skip to content