ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива представнике државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, представнике академске и стручне јавности, као и друга заинтересована лица, да се упознају са текстом Нацрта закона о локалним изборима са образложењем, као и да дају своје предлоге, примедбе и сугестије.

Јавна расправа о Нацрту закона о локалним изборима спроводи се у периоду од 24. новембра до 13. децембра 2021. године.

Текст Нацрта закона о локалним изборима са образложењем доступан је на веб презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе https://www.mduls.gov.rs и Порталу еУправе.

Учесници у јавној расправи могу своје примедбе, предлоге и сугестије достављати поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова број 6, са назнаком: „Нацрт закона о локалним изборима” или електронским путем на електронску адресу: lokalna.samoupravа@mduls.gov.rs

По окончању поступка јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе анализираће примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити и објавити извештај о одржаној јавној расправи на веб презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе и Порталу еУправе, у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.

 Skip to content