ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2025. ГОДИНЕ, ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМУ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ

Јавна расправа о Предлогу акционог плана за период од 2024. до 2025. године, за спровођење Програма за реформу система локалне самоуправе за период од 2021. до 2025. године одржаће се у периоду од 8. до 27. фебруара 2024. године.

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива представнике надлежних државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе, представнике Сталне конференције градова и општина, еминентне стручњаке у овој области, представнике привредног и цивилног сектора, представнике невладиних организација, академске заједнице и друге заинтересоване стране да узму учешће у овој јавној расправи и дају коментаре, сугестије и предлоге.

Током трајањa јавне расправе, примедбе, предлози и сугестије могу се доставити Министарству попуњавањем обрасца у прилогу, на имејл: registri.lsamouprava@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд, са напоменом на коверти: „Јавна расправа“.

Поред коментара који буду упућени Министарству писаним путем, у оквиру јавне расправе, одржаће се онлајн округли сто, у четвртак, 22. фебруара 2024. године, са почетком у 12 часова, путем платформе Microsoft Teams.

По окончању јавне расправе, Министарство ће сачинити и објавити Извештај о спроведеној јавној расправи на својој интернет страници и Порталу „еКонсултације“ у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.

Линк за приступ онлајн округлом столу:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 345 211 526 801

Passcode: hP2C97

Преузмите:Skip to content