Акциони план за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за 2014. и 2015. годину.

У складу са Закључком 05 бр. 021-16514/2014 од 25. децембра 2014. године, Влада Републике Србије је усвојила Акциони план за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за 2014. и 2015. годину. Акциони план можете преузети овде.Skip to content