Контакт телефони за проверу уписа у изводима из Јединственог бирачког списка

Списак контакт телефона Министарства државне управе и локалне самоуправе преко којих грађани, у недељу 24. априла у периоду од 7 до 20 часова, могу добити информације о уписима у изводима из Јединственог бирачког списка:

011 / 2641-497

011 / 2686-808

011 / 2685-310

011 / 2641-495Skip to content