МАПЕ ПРОГРАМА ОБУКА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И ЗАПОСЕЛНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Национална академија за јавну управу је у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији и Шведском агенцијом за међународну сарадњу (СИДА) припремила мапе општих програма обуке и програма обуке руководилаца за државне службенике и запослене у јединицама локалне самоуправе за 2021. годину.

Мапе програма обука садрже детаљан приказ области стручног усавршавања и у оквиру њих утврђених тематских целина за сваки од донететих програм обуке, и то:

Ове програме обуке усвојила је Влада Републике Србије на седници одржаној 25. фебруара 2021. године.

 



Skip to content