МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОБЈАВЉУЈЕ НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА НАКОН СПРОВЕДЕНЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

На основу члана 41. став 3. Пословника Владе, Одбор за правни систем и државне органе, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, донео је Закључак којим је одобрено спровођење јавне расправе о Нацрту закона  о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и утврђен Програм јавне расправе која се спроводила у периоду од 27. маја до 16. јуна 2021. године.

Министарство државне управе и локалне самоуправе је након анализе примедби, предлога и сугестија примљених током јавне расправе утврдило ревидирани текст Нацрта закона ради слања на мишљење надлежним државним органима у складу са Пословником Владе.Skip to content