НОВА ЕЛЕКТРОНСКА УСЛУГА У ОБЛАСТИ СТРУЧНИХ ИСПИТА -ИСПИТ ЗА ИНСПЕКТОРА –

Министарство државне управе и локалне самоуправе тренутно је у завршној фази успостављања апликативног модула за испит за инспектора у оквиру софтверског решења за стручне испите из делокруга овог министарства.

Овај апликативни модул у целини ће омогућити електронско управно поступање и електронске комуникације (услуге електронске управе) у раду са државним и другим органима који за своје запослене подносе захтеве за полагање испита за инспектора.

У складу са роковима утврђеним Правилником о испиту за инспектора, електронска услуга ИСПИТ ЗА ИНСПЕКТОРА биће доступна свим корисницима – државним и другим органима, од 1. јануара 2021. године.

С тим у вези, позивају се будући корисници система да благовремено обезбеде потребне предуслове за коришћење ове електроснке услуге, и то:

  • одреде овлашћено службено лице за подношење захтева за полагање испита за инспектора и предузимање других радњи у систему;
  • обезбеде квалификовани електронски сертификат за приступ овлашћеног службеног лица систему;
  • доставе експорт дигиталног електронског сертификата у CER формату;
  • поднесу захтев за евидентирање корисника система (органа и овлашћеног службеног лица органа).

Захтев за евидентирање корисника, са попуњеним обрасцем и експортом квалификованог електронског сертификата у CER формату потребно је доставити Министарству државне управе и локалне самоуправе, најкасније до петка – 18. децембра 2020. године, путем електронске поште на адресу: jelena.ovuka@mduls.gov.rs, а затим и путем поште, потписане од стране руководиоца органа.

Такође, обавештавају се државни и други органи који за своје запослене подносе захтеве за полагање стручних испита

  • Државни стручни испит
  • Посебни стручни испит за матичара
  • Испита за инспектора

да је од 1. јануара 2021. године, пријава могућа искључиво путем Електронског јединственог управног места, коме се приступа са веб презентације Министарства државне управе и локалне самоуправе, избором из главног менија опције Стручни испити, а затим из падајућег менија одговарајуће врсте стручног испита.

 

Образац – ИСПИТ ЗА ИНСПЕКТОРА

УПУТСТВО ЗА ЕКСПОРТ СЕРТИФИКАТА

 Skip to content