Нови предлог секторског континуираног програма стручног усавршавања запосленим у јединицама локалне самоуправе

Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе на последњој седници разматрао је и утврдио Предлог секторског континуираног програма стручног усавршавања запослених у јединицама локлане самоуправе за 2020. годину.

Овај програм, који је Савет припремио у сарадњи са Националном академијом за јавну управу, обухвата 17 области стручног усавршавања и 90 тематских целина.

Предлог секторског континуираног програма стручног усавршавања запослених у јединицама локлане самоуправе за 2020. годину упућен је Националној академији за јавну управу и биће обухваћен Општим програмом обуке запослених у јединицама локалне самоуправе за 2020. годину, који доноси Влада.Skip to content