Још један термин за обуке за вођење ЈБС

Због великог  интересовања овлашћених лица за вођење бирачког списка за учешће на обукама које организује Министарство државне управе и локалне самоуправе у циљу практичног рада у апликацији Јединствени бирачки списак као и размене искуства у вођењу ове евиденције, обавештавамо све заинтересоване о новом термину обуке, која ће се одржати 14. октобра 2019. године (са почетком у 10 часова) у Београду, у просторијама Српско-корејског информатичко приступног центар, Добрињска 11.

Сви заинтересовани се могу пријавити путем електронске поште:  maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs , најкасније два дана пре овог термина.

Приликом пријаве, потребно је навести име и презиме, као и општинску, односно градску управу испред које долазите.Skip to content