Нових 14 Јединствених управних места

До сада је у Републици Србији успостављено 55 јединствених управних места почев од 2018. године а нових 14 градова и општина добило је средства за успостављање и унапређење јединственог управног места у 2024. години.

Министарство државне управе и локале самоуправе расписало је 9. фебруара 2024. године Јавни позив за доделу бесповратних средстава у циљу подршке јединицама локaлних самоуправа и градским општинама за успостављање и унапређење јединственог управног места („Службени гласник РС“, број 10/24), на који је благовремено и са потпуном документацијом конкурисало 24 јединица локалних самоуправа и градских општина.

Ово је седми по реду јавни позив општинама и градовима за пријаву у оквиру пројекта „Подршка у успостављању јединственог управног места“, за који је ове године опредељен износ од 90.000.000,00 динара буџетских средстава.

Комисија за расподелу средстава, ради подршке успостављању јединствених управних места у јединицама локалне самоуправе и градским општинама, разматрала је поднету документацију учесника јавног позива ценећи услове, критеријуме и мерилима прописана Уредбом о ближим условима, критеријумима и мерилима за одређивање јединственог управног места, као и начин сарадње надлежних органа у вези са поступањем, и обављањем послова на јединственом управном месту („Службени гласник РС“ број 93/23), а посебно узимајући у обзир равномерну географску заступљеност свих делова Србије и равномерно заступљен степен развијености, као и поднете предлоге спецификација расподеле средстава.

Министар државне управе и локалне самоуправе др Александар Мартиновић донео је 4. марта 2024. године Одлуку о додели буџетских средстава намењених за успостављање јединственог управног места за 2024. годину.

Одлуку о расподели средстава можете погледати ОВДЕ.Skip to content