Обавештење

Министарство државне управе и локалне самоуправе припремило је Стручно-методолошка објашњења за припрему контролних листа за инспекцијски надзор, чија је сврха помоћ инспекцијама у припреми контролних листа које спадају међу кључне документе којима се извршава Закон о инспекцијском надзору (“Службени гласник РС”, бр.36/15). Такође, Министарство је припремило и Стручно-методолошка објашњења за координацију и вршење инспекцијског надзора у управним окрузима и јединицама локалне самоуправе.

Оба документа можете преузети на линковима испод.

Методолошка објашњења за координацију испекцијског надзора

Методолошка објашњења за припрему контролних листаSkip to content