ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У 2019. ГОДИНИ

Услед увођења ванредног стања у Републици Србији у циљу спречавања ширења корона висура COVID-19, обавештавамо установе и удружења, кориснике средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2019. години, која су реализовала планиране пројектне активности да своје извештаје могу доставити Министарству поштом, али и електронским путем на електронску адресу: prava.slobode.registri@mduls

Кориснике средстава Буџетског фонда за националне мањине у 2019. години  који нису у потпуности реализовали планиране пројектне активности у предвиђеном року, и који нису у могућности да их спроведу, овим путем обавештавамо да након укидања ванредног стања могу да наставе активности на реализацији пројеката.

Полазећи од наведеног, рок за реализацију пројекта који је предвиђен уговором који су носиоци  пројекта закључили са Министарством, односно најкасније до 30. јуна 2020. године, биће продужен за временски период трајања ванредног стања. Након истека тог периода, а најкасније у року од 15 дана, носиоци пројекта су у обавези да Министарству доставе завршни наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта.Skip to content