OБАВЕШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и79/2015 – исправка), овде, који је ступио на снагу 8. августа 2015. године, утврђена је обавеза да корисници јавних средстава достављају прописане податке до десетог у месецу за претходни месец. У случају недостављања података у наведеном року прописане су последице непостутања, као и казнене одредбе.
Министарство државне управе и локалне самоуправе је корисник података из Регистра и орган надлежан за вршење надзора над применом овог закона.

Увидом у Регистар утврђено је да један број корисника јавних средстава није извршио обавезу уноса података у Регистар. Позивамо кориснике јавних средстава да у списковима приказаним испод провере свој статус.

Истовремено обавештавамо кориснике јавних средстава, који имају обавезу достављања података у Регистар, да ће Министарство државне управе и локалне самоуправе сваког месеца објављивати списак кориснике јавних средстава који нису доставили податке.

Списак дирекних и индиректних корисника буџета РС који нису доставили податке за август 2015. године

Списак организација за обавезно социјално осигурање и корисника средстава тих организација, јавних предузећа које је основала РС, правних лица основаних од стране јавних предузећа које је основала РС, правних лица над којима РС има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органу управљања и агенција и организација на које се примењују прописи о јавним агенцијама или над чијим радом државни органи врше надзор који нису доставили податке за август 2015. године

Списак дирекних и индиректних корисника буџета ЈЛС и АП, јавних предузећа која је основала ЈЛС или АП и правних лица основаних од стране ЈП која је основала ЈЛС или АП који нису доставили податке за август 2015. године


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА:

Корисници јавних средстава који се налазе на списковима корисника који нису благовремено доставили или нису оверили комплетне  податке (члан 4. тачка 2 и 3. Закона о Регистру,  односно кадровске и финансијске податке) за август 2015. године у Регистар запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица и који то учине накнадно  потребно је да о томе обавесте:

  • непосредно орган од кога су добили обавештење да нису доставили податке,
  • Министарство финансија на kabinet@mfin.gov.rs и
  • Министарство државне управе и локалне самоуправе на nandjelkovic@gov.rs.

Уколико се корисник  нашао на списку услед тога што је дошло до промене јединственог броја буџетског корисника или до гашења корисника потребно је о томе обавестити:

  • Министарство државне управе и локалне самоуправе на nandjelkovic@gov.rs. и
  • Министарство финансија на kabinet@mfin.gov.rs уз захтев за ажурирање званичног списка КЈС-а у складу са овим променама.

За све додатне информације пишите на nandjelkovic@gov.rs или позовите на 011/3621- 531.Skip to content