ОБАВЕШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА

Поводом спекулација у јавности да одредбе Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору доводе до принудног пензионисања по испуњавању услова за старосну пензију и нарушавања, нарочито процесе наставе, желимо да обавестимо јавност да Закон има два циља:

1) да се спречи да се технолошким вишком прогласе запослени који испуњавају услов за пензију и тако им се исплате отпремнине

2) да спречи/смањи отпуштање радника у случајевима када је могуће рационализацију реализовати пензионисањем и прерасподелом запослених.

Пензионисање у случајевима када се организација посла не мења, па то упражњено место мора стога бити попуњено новозапосленима, не испуњава циљеве Закона.

Закон (члан 20), јасно дефинише престанак радног односа због испуњења услова за старосну пензију и даје могућност споразумевања између послодавца и запосленог о наставку радног односа и дужини његовог трајања у циљу обезбеђивања стручног и континуираног обављања неопходних функција организационог облика.

Наглашавамо да су ове одредбе писане у циљу очувања процеса рада, истовремено проналазећи могућности за неопходне уштеде, као и одговорног понашања у јавном сектору. Рационализација је хитан и краткорочан приоритет Владе, којом лоцирамо предимензиониране функције и рационализујемо број послова, што иначе мора постати предмет сталних настојања у јавном сектору.Skip to content