ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕКТУ ИЗРАДЕ ПРЕДЛОГА УРЕДБЕ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У ПОСТУПКУ ОДРЕЂИВАЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА, КАО И НАЧИНУ САРАДЊЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ СА ПОСТУПАЊЕМ И ОБАВЉАЊЕМ ПОСЛОВА НА ЈЕДИНСТВЕНОМ УПРАВНОМ МЕСТУ

У складу са одредбама члана 77. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 32. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РСˮ, број 30/18), Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује отпочињање рада на изради текста Предлога уредбе која ће дефинисати ближе услове, критеријуме и мерила који се примењују у поступку одређивања јединственог управног места, као и начин сарадње надлежних органа у вези са поступањем и обављањем послова на јединственом управном месту.

У току је оснивање Посебне радне групе која ће радити на припреми текста Предлога уредбе и, о планираним решењима, Министарство ће заинтересовану јавност обавестити у наредном периоду..Skip to content