Обавештење о почетку израде Акционог плана за период од 2024. до 2025. године за спровођење Програма за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији за период од 2021. до 2025. године

У складу са одредбама члана 32. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РСˮ, број 30/18), Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује отпочињање рада на изради Акционог плана за период од 2024. до 2025. године за спровођење Програма за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији за период од 2021. до 2025. године („Службени гласник РСˮ, број 73/21).
 
Министарство државне управе и локалне самоуправе образовало је Посебну радну групу за израду Акционог плана за период од 2024. до 2025. године.
 


Skip to content