ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ИЗРАДЕ Нацрта закона о Матичном регистру

На основу члана 77. ст. 2. и 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 32. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РСˮ, број 30/18) Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује отпочињање рада на изради Нацрта закона о Матичном регистру и полазне основе за израду тог нацрта, те позива заинтересовану јавност на достављање писаних предлога/примебада на исти.

Предлози/примедбе се  уносе у образац у прилогу и достављају на имејл адресу: registri.lsamouprava@mduls.gov.rs закључно са 14. септембром 2023. године.

 

Преузмите:

Полазне основе

Образац за предлоге

 Skip to content