ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ИЗРАДЕ НАЦРТА ЗАКОНА О СТРУЧНИМ ИСПИТИМА

У складу са одредбама члана 77. ст. 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 32. и 41. ст. 5. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РСˮ, број 30/18), Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује отпочињање рада на изради текста Нацрта закона о стручним испитима.

С тим у вези, Министарство објављује Полазне основе за припрему Нацрта закона о стручним испитима.

Позива се заинтересована јавност на достављање писаних предлога/примебада на Полазне основе за припрему Нацрта закона о стручним испитима.

Предоге/примедбе се могу доставити путем електронске адресе: strucni.ispiti@mduls.gov.rs, најкасније до 17. фебруара 2024. године.

Преузмите:

 Полазне основе

Образац за предлогеSkip to content