ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ИЗРАДЕ ПЕТОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Партнерство за отворену управу (енгл. Open Government Parntership – OGP, https://www.opengovpartnership.org/) је међународна иницијатива чија је сврха унапређење основних вредности и принципа отворене управе (попут учешћа јавности у доношењу одлука, транспарентности и одговорности органа јавне власти, уз употребу иновација и технологија), кроз блиску сарадњу органа управе са грађанима, организацијама цивилног друштва, приватним сектором и осталом заинтересованом јавношћу. Формално покренута 2011. године од стране осам држава, ова иницијатива данас окупља 77 држава и 106 локалних заједница широм света.

Израда и спровођење акционих планова у циљу унапређења стања у областима обухваћеним вредностима Партнерства кључна је обавеза која произлази из учешћа у овој иницијативи, у којој Република Србија учествује од 2012. године, од када су усвојена и имплементирана четири двогодишња акциона плана.

Као координатор националних активности у оквиру учешћа Републике Србије у Партнерству за отворено управу, Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава заинтересовану јавност о почетку процеса израде петог Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији.

У сврху благовременог информисања и подстицања учешћа свих заинтересованих страна припремљен је Календар израде новог Акционог плана, са активностима које се планирају током процеса припреме овог документа и оквирним роковима за њихову реализацију, који се може преузети у наставку текста.

У складу са Календаром, до краја текуће године планирано је спровођење Јавног позива за избор организација цивилног друштва у Посебну радну групу за припрему Акционог плана, као и одржавање Инфо–дана о Партнерству, досадашњим резултатима и новом циклусу.

Позивамо све заинтересоване стране да прате објаве на сајту Министарства, као и на посебној секцији посвећеној учешћу Републике Србије у Партнерству за отворену управу на Порталу еКонсултације (https://ekonsultacije.gov.rs/ogpPage/1), како би се на време информисале о могућностима за учешће.

Више информација о учешћу Републике Србије у Партнерству за отворену управу доступно је на адреси: https://ekonsultacije.gov.rs/ogpPage/1.Skip to content