ОБАВЕШТЕЊЕ ПОДНОСИОЦИМА ПРИЈАВА НА КОНУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У 2020. ГОДИНИ

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава подносиоце пријава на Конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години, да су у складу са Уредбом о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС, број 60/20), Министарству државне управе и локалне самоуправе,  умањена средства која су одoбрена Законом о буџету за 2020. годину, између осталог, и за Буџетски фонд за националне мањине у износу од 6.000.000 динара.

Укупна средства за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години износе  24.000. 000 динара.

 Skip to content