Обавештење за грађане о начину промене података у бирачком списку

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава грађане да ово министарство, након закључења бирачког списка (16. фебруар), доноси сва решења о упису или променама података у Јединственом бирачком списку.

Грађани могу извршити проверу података у овој евиденцији непосредно у градској, односно општинској управи у којој имају пребивалиште или електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе https://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal .

Грађани могу подносити захтеве за упис или промену податка у Јединственом бирачком списку како градској/општинској управи по месту пребивалишта, тако и директно Министарству државне управе и локалне самоуправе на посебно прописаном обрасцу који се може преузети у наставку.

Такође, потребно је да уз Захтев приложе и одређена документа, доказе ради остваривања тог права.

Преузмите:Skip to content