Обавештење за локалне самоуправе које конкуришу за Годишњу награду за најбољу општинску/градску управу у 2022. години

На основу члана 26. Правилникa о начину и критеријумима расподеле средстава за финансирање програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 101/21), Министарство државне управе и локалне самоуправе је објавило Јавни позив за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2022. години („Службени гласник РС“, број: 8/23 од 3. фебруара 2023. године).

 

Овим Обавештењем, Министарство државне управе и локалне самоуправе и Стална конференција градова и општина пружају локалним самоуправама заинтересованим да конкуришу по овом Јавном позиву, следеће додатне информације:

 

  1. Поред средстава која додељује Министарство из Програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе у укупном износу од 10 милиона динара, а у циљу пружања додатне подршке развоју и примени принципа доброг управљања у раду локалних самоуправа, победници конкурса ће бити награђени донацијом опреме, добара и/или радова које додељује СКГО из буџета програма „Партнерство за добру локалну самоуправу“ који подржава Влада Швајцарске. Укупан фонд из овог додатног извора финансирања Годишње награде износи 4.5 милиона динара и биће расподељен у једнаким износима на четири победника, према условима Јавног позива.
  2. Градови, општине и градске општине не конкуришу по посебном поступку за донацију опреме, добара и/или радова које додељује СКГО, већ достављају пријавни формулар према условима из Јавног позива за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2022.
  3. Пристигле пријаве ће на основу унапред дефинисаних критеријума оцењивати Комисија за доделу годишње награде коју чине представници Министарства државне управе и локалне самоуправе и СКГО.
  4. Предлог за набавку опреме, добара и/или радова опредељених за потребе даљег унапређења доброг управљања, биће достављен СКГО од стране изабране градске/општинске управе, након доношења одлуке о избору најбољих општинских и градских управа у примени принципа добре управе у 2022. години. СКГО ће са победницима конкурса потписати посебне уговоре о донацији опреме, добара и/или радова која се додељују из буџета програма „Партнерство за добру локалну самоуправу“.

 

Текст Jавног позива и пријавни формулар доступни су на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе: https://mduls.gov.rs/category/obavestenja/ .Skip to content