Обавеза усаглашавања прописа са Уредбом о финансирању удружења

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава органе јавне власти да је Влада Србије 20. септембра 2018. године усвојила Закључак о потреби усаглашавања прописа Владе и органа државне управе који уређују финансирање програма/пројеката удружења у одређеним областима са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.

Уредбу је, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, донела Влада 1. марта 2018, а њена примена почела је 13. марта ове године.

Припрема предлога ове уредбе била је једна од значајнијих активности Министарства током 2017. и почетком 2018. године. Поступак је спроведен транспарентно и инклузивно, поштујући приципе добре и отворене управе која консултује грађане у раним фазама усвајања прописа.

Остварена је сарадња са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом, Сталном конференцијом градова и општина, спроведене су онлине консултације и одржани појединачни састанци са представницима организација цивилног друштва, стручне јавности и јединица локалне самоуправе, као и завршни консултативни састанак у Кући људских права са представницима организација цивилног друштва.

Доношење Уредбе  имало је за циљ да обезбеди већу једнобразност процеса доделе средстава, транспарентнију потрошњу буџеских средстава  и спречавање сукоба интереса приликом расподеле средстава за финансирање програма односно пројеката од јавног интереса које реализују удружења.

Државни органи имају обавезу да у року од 45 дана од доношења Закључка обавесте Канцеларију за сарадњу са цивилним друштвом о реализацији истог.

Преузмите:

Закључак о потреби усаглашавања прописа Владе и органа државне управе који уређују финансирање програма/пројеката удружења у одређеним областима

Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења

 Skip to content