ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ РЕАЛИЗАТОРА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈАВНОЈ УПРАВИ

Национална академија за јавну управу је дана 24. јануара 2022. године објавила јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи.

На јавни позив могу са јавити кандидати (физичка лица) који испуњавају услове за селекцију реализатора који су наведени у позиву.

Пријаве на јавни позив се подносе у електронском облику путем Портала еУправе на линку.

Рок за подношење пријава је 23.02.2022.  године до 23:59.

 Skip to content