ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ РЕАЛИЗАТОРА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈАВНОЈ УПРАВИ

Национална академија за јавну управу је дана 18. септембра 2023. године објавила јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи.

На јавни позив могу са јавити кандидати (физичка лица) који испуњавају услове за селекцију реализатора који су наведени у позиву.

Пријаве на јавни позив се подносе у електронском облику путем Портала еУправе путем линка https://euprava.gov.rs/usluge/5030

Рок за подношење пријава је 18. октобар 2023.  године.Skip to content