ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА АКРЕДИТОВАНОГ СПРОВОДИОЦА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈАВНОЈ УПРАВИ ЗА АКРЕДИТОВАНЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ИЛИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ОДНОСНО ЈАВНО ПРИЗНАТЕ ОРГАНИЗАТОРЕ АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

Национална академија за јавну управу је 21. марта 2022. године објавила Јавни позив за потврђивање статуса акредитованог спроводиоца програма стручног усавршавања у јавној управи за акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације, односно јавно признате организаторе активности образовања одраслих.

Пријаве на јавни позив се подносе у електронском облику путем Портала еУправе на линку:  https://euprava.gov.rs/usluge/4843

Рок за подношење пријава је  20. април 2022. године.

 

Преузмите: Јавни позив за потврђивање статуса акредитованог спроводиоца програма стручног усавршавања у јавној управи за акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације, односно јавно признате организаторе активности образовања одраслихSkip to content