ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА АКРЕДИТОВАНОГ СПРОВОДИОЦА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈАВНОЈ УПРАВИ ЗА АКРЕДИТОВАНЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ИЛИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ОДНОСНО ЈАВНО ПРИЗНАТЕ ОРГАНИЗАТОРЕ АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

Национална академија за јавну управу је дана 26. јануара 2021. године објавила Јавни позив за потврђивање статуса акредитованог спроводиоца програма стручног усавршавања у јавној управи за акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације, односно јавно признате организаторе активности образовања одраслих.

На јавни позив могу са јавити акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације, односно јавно признати организатори активности образовања одраслих које испуњавају услове за потврђивање статуса акредитованог спроводиоца програма стручног усавршавања у јавној управи који су наведени у позиву.

Пријаве на јавни позив се подносе у електронском облику путем Портала еУправе на линку: https://euprava.gov.rs/usluge/4843

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања на интернет презентацији Националне академије, односно 25. фебруар 2021. године.

 

Преузмите: Јавни позив за потврђивање статуса акредитованог спроводиоца програма стручног усавршавања у јавној управи за акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације, односно јавно признате организаторе активности образовања одраслихSkip to content