Одлука о локалним самоуправама које ће бити подржане у оквиру програма „Подршка приликом успостављања ЈУМ у јединицама локалне самоуправе и градским општинама“

На основу члана 23. став 2 Закона о државној управи („Сл. Гласник РС“ бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018) и одредбе Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину, на основу расписаног Јавног позива за добијање подршке за успостављање јединственог управног места јединицама локaлне самоуправе и градским општинама („Сл. Гласник РС“ број 118/2020), а на основу предлога Комисије за евалуацију пријава, за успостављање јединственог управног места у јединицама локалне самоуправе и градским општинама, донета је одлука о локалним самоуправама које ће бити подржане у оквиру програма „Подршка приликом успостављања јединственог управног места јединицама локалне самоуправе и градским општинама“.

Министарсто државне управе и локалне самоуправе ће са наведеним јединицама локалне самоуправе закључити уговоре о додели наведених средства којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна.

Oва одлука објављена је у „Службеном гласнику РС“ број 129/2020 од 28. октобра 2020.

Преузмите: Одлука о локалним самоуправама које ће бити подржане у оквиру програма „Подршка приликом успостављања јединственог управног места јединицама локалне самоуправе и градским општинама“

 

 Skip to content