Одлука о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области информисања на језицима националних мањина у 2018. години

Министар државне управе и локалне самоуправе, донео је Одлуку о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области информисања на језицима националних мањина у 2018. години.

Одлука о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области информисања на језицима националних мањина у 2018. години објављена је и на сајту Канцеларијe за људска и мањинска права, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Порталу е-Управе.

О датуму и времену потписивања уговора организације ће бити обавештене благовремено.Skip to content